Mustafa K.TOPALOĞLU-EVLİLİĞE NASIL HAZIRLANMALI?

26.11.2017 19:03

Evlilikte Önemli Olan Duygular Hangileridir?İnsan hayatında üç önemli dönüm noktası vardır.

 Bunlardan birincisi,  “iş seçimi”,

 İkincisi, “dost seçimi.”

Üçüncüsü de, “eş seçimi” dir.

 Bu  seçimleri gerçekleştirmek, hayal edildiği kadar kolay olmaz. Emek ister, zaman ister, güç  ve sabır ister. En önemlisi bilinçlenme ister.

İnsan ömrünün en önemli kararları olan “iş, dost ve eş seçimi” gelişigüzel yapıldığında, her türlü felâketle karşılaşılabilir.  

Özellikle eş seçiminin alt yapısı oluşmadan, alelacele verilen kararlarla yapılan evliliklerin bedelleri, maalesef çok ağır olur.

 

                           Evlilik Nasıl Bir İhtiyaçtır?

 

Evlilik, bedensel ve ruhsal bir ihtiyaçtır, aynı zamanda dinî bir görevdir.

Bu ihtiyacı yalnızca cinsel bir ihtiyaç olarak düşünenler, mutluluğu daha baştan kaybederler.

Çünkü cinsel ihtiyaç, geçicidir.

 Bu ihtiyaç giderildikten sonra, eşler ne yapacaklar, geride kalan boş vakitlerini nasıl değerlendireceklerdir? 

Amaçları yalnız cinsellik olan eşler, amaçlarına ulaştıktan sonra hayatlarının arta kalan zamanlarını doldurabilmek için olumsuz davranışlar içerisine girebilirler.

 Bu bağlamda, "cinsellik amaç değil, araç"tır.

 Allah'ın insana bahşettiği zevkli bir lütuftur.

 Evliliğin içinde, cinsellikle birlikte, sevgi, saygı, paylaşma, hoşgörü, yardımlaşma, tahammül, özveri gibi daha pek çok duygu vardır. Bu duyguların tümü birleştiği zaman “evlilik,” anlam kazanır.

            Eş Adayının İç Dünyasını Tanıyabilmek İçin

 

Eş adayının iç dünyasını tanıyabilmek için, iyi bir “gözlemci” olmak gerekiyor.  Bunu gerçekleştirebilmek için de, önce “iyi bir dost, iyi bir arkadaş” olmakla işe başlanmalıdır.

İyi bir dost, iyi bir arkadaş olan çiftler,  iç dünyalarının kapılarını birbirlerine açabilirler.

Önemli olan bu kapıların açılmasıdır.

 Kadın veya erkeğin iç dünyalarının kapıları açıldı mı, “gerçek kişilikler ve duygular”  kendiliğinden ortaya çıkmaya başlar.

Batı toplumlarında, insanların kişiliklerini tanıyabilmek için “bilimsel kişilik testleri”  yapılıyor.

Bizde böyle bir uygulama olmadığına göre, eş adayımızı kişisel gayretlerimiz, dostlarımız ve tanıdıklarımız sayesinde tanımak zorundayız.

Eş adayını tanımanın bir başka yolu da,  doğal yaşantısını, ondan habersiz gözlemlemektir.

Burada dikkat edilecek husus, bir seferlik gözlem yerine, bunun birkaç sefer ayrı ayrı kanallardan tekrarlanmasıdır.

 Bir seferlik gözlemleme insanı yanıltabilir. Fakat birkaç yoldan denendiğinden doğru amaca ulaşılabilir.

 

                Evlilikte Önemli Olan Duygular Hangileridir?

  

Evlilikte önemli olan duyguların başında, "uyum ve paylaşma" gelir.

Bunun için de evlenecek eşlerin, sorumluluklarını yerine getirebilecek olgunluğa ulaşmaları gerekir.

Gerek aile, gerekse toplum içerisinde yanlış ve doğrular iyi ayırt edebilecek kıvama geldiğinde, sosyal ve duygusal olgunluktan söz edebiliriz.

 Daha sonra "şahsiyet", "inanç” bulûğ çağının getirdiği "kronolojik olgunluk" ve "kültürel olgunluklar" sıralanabilir. Bu olgunlukları daha da çoğaltabiliriz. Sosyal ve duygusal olgunluğa ulaşanlar, zaten bir çok olgunlukları da bünyelerinde barındırıyor demektir.

Bunların içerisinde, çok önemli bir olgunluk daha vardır ki, herkesi çok yakından ilgilendirmektedir. Bu olgunluk da, "ekonomik olgunluk" tur.